Jokilaakson Reumayhdistykseen toiminta

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia reumatautien vastustamiseksi ja niiden seuraamusten lieventämiseksi. Toimintaan kuuluu kuntoutus, terveyskasvatus, pienryhmätoiminta ja paikallinen reumasairaiden edunvalvonta . Teemme myös yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.