Yleistietoa

JOKILAAKSON REUMAYHDISTYS RY

Yleistietoa tominnasta: vuoden 2019 toimintateema on "Mieli ja minä"

Näin alkuvuodesta on aika miettiä, että mahdollisimman paljon kuluvan vuoden aikana tapahtuvista kohtaamisista on mahdollisimman hyviä – voimaa antavia ja virkistäviä. Meillä kaikilla on toiveita ja odotuksia vuoden alussa monista asioista. Jokilaakson Reumayhdistys toimii jäsentensä hyvinvoinnin lisäämiseksi tiedonvälityksen, liikunnan ja virkistyksen avulla kuluvanakin toimintavuotena. Reumahoidon saatavuus ja kuntoutus ovat sairastavien tärkeimpiä asioita. Lähes jokapäiväinen sote-keskustelu askarruttaa monia. Yhdistys seuraa asioiden kehittymistä ja järjestää tarpeen mukaan jäseniltoja ja luentoja ajankohtaisista aiheista. Oman kunnon ylläpitäminen on tärkeää kaikille ja siinä me autamme järjestämällä erilaisia liikunta- ja virkistystapahtumia. Tietoa ao-tapahtumista saa yhdistyksen kotisivuilta www.jamsanreumayhdistys.fi ja kerran vuodessa lähetetystä jäsenkirjeestä sekä Vekkarin seuratoimintapalstalta. Vertaistuki on usein arjessa tarpeen vaikeuksia kohdatessa. Yhdistyksessämme toimii joukko henkilöitä eri diagnoosiryhmille. Heidän yhteystietonsa löytyvät jäsenkirjeestä. Jäsenyyden myötä saat joukon paikallisia etuja sekä liiton antamat edut mm. valtakunnallisen Reuma-lehden, joka ilmestyy 4x vuodessa. Olemme mukana Jämsän Voimavarassa, joka toimii eri paikallisten yhdistysten yhdistäjänä. Aurinkoista kevättalvea ja toiminnallista vuotta kaikille!

Lea Hakanen
Puheenjohtaja

 

Yhdistyksen perustaminen

12.2.1974 klo 18.30 kokoontui 26 Jämsän seudulle suunnitellusta reumayhdistyksestä kiinnostunutta henkilöä hotelli Jämsän Ukon kabinettiin. Perustavasta kokouksesta oli ilmoitettu paikallisessa lehdessä ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sen koollekutsuja Ilmari Forssell. Paikalla oli myös reumaliiton edustajana Heidi Pohjola, joka toimi kokouksen sihteerinä.

Ajatus yhdistyksen perustamisesta oli ilmeisesti virinnyt muutaman perustajajäsenen tavattua Reumasäätiön sairaalassa. Jämsänjokilaakso kuului tuolloin Jyväskylän Reumayhdistyksen ja Reumatoimiston piiriin, mutta reumaliiton edustajan alustuksesta virinneen keskustelun jälkeen voitiin tehdä yksimielinen päätös Jokilaakson Reumayhdistyksen perustamisesta. Yhdistyksen säännöiksi hyväksyttiin reumaliiton laatimat ns. yhdistyksen mallisäännöt, jotka tarkastelun jälkeen päätettiin hyväksyä toistaiseksi muutoksitta.

Perustavassa kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Ilmari Forssell ja johtokuntaan Hellä Weijo, Aino Rajala, Saima Wilkman, Lauri Pakarinen, Veikko Nieminen, Helmi Valkama ja Kirsi-Marja Hietanen. Varajäseniksi valittiin Aira Martikainen ja Iida Salonen ja tilintarkastajiksi Aili Holma ja Auli Saarinen.

13.3.1974 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa valittiin johtokuntaan vielä Eeva Hirvijärvi.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallituksen kokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa. Kunniajäseniksi on kutsuttu Aili Anttola, Eeva Hirvijärvi ja Ida Salonen v.1989, Aili Pöllänen v.1991, Irja Kivinen v.1999 ja Aino ja Pauli Nevalainen v.2016

-Lainaus historiikistä 1974-2004